Полезная информация
Карысная інфармацыя
有用信息
Useful information
Nützliche Information

О начислении амортизации в 2021 году

О ставках государственной пошлины

O временной приостановке пересечения Государственной границы Республики Беларусь на въезд и выезд. Об изменении порядка и условий въезда на территорию Республики Беларусь.

Памятка работодателю по профилактике коронавирусной инфекции (инфекции COVID-19)

Информация о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства

О продлении на шесть месяцев срока действия некоторых справок, документов и решений

 

 

Аб налічэнні амартызацыі ў 2021 годзе

Аб стаўках дзяржаўнай пошліны

O часовым прыпыненні перасячэння Дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь на ўезд і выезд. Аб змяненні парадку і ўмоў ўезду на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь.

Памятка працадаўцу па прафілактыцы каранавіруснай інфекцыі (інфекцыі COVID-19)

Інфармацыя аб рэгістрацыі замежных грамадзян і асоб без грамадзянства

Аб падаўжэнні на шэсць месяцаў тэрміну дзеяння некаторых даведак, дакументаў і рашэнняў

 

 

关于在2021年折旧

关于国税税率

关于暂时停止穿越(出入境)白俄罗斯共和国国境。关于改变入境白俄罗斯共和国的过程和条件。

为招聘单位预防冠状病毒感染指南(2019年冠状病毒病)

关于在白俄罗斯共和国外国公民或者无国籍人士临时居住注册的信息 

关于有的证书、文件和决定的有效期间延长六个月

 

 

On amortization in 2021

On state duty rates

On the temporary restriction on crossing the State Border of the Republic of Belarus for entry and exit. On change in the procedure and conditions for entering the territory of the Republic of Belarus.

Guidance for employers on coronavirus infection prevention (COVID-19)

Information about the registration of a foreign citizens and stateless persons

On a six-month extension of the validity period of some certificates, documents and decisions

 

Über der Bewertung der Abschreibung im Jahr 2021

Über die Zahlung des Staatsgebührs

Über zeitweilige Aussetzung des Grenzübergangs der Republik Belarus für Ein- und Ausreise. Über die Veränderungen der Reihenfolge und Bedingungen der Einreise auf das Territorium der Republik Belarus

Änderungen des Gesetzes über die Rechtslage ausländischer Staatsbürger und Staatenloser

Information über die Registrierung der ausländischen Bürger und Staatenlosen

Über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der einige Bescheinigungen, Dokumente und Entscheidungen um sechs Monate