Полезная информация
Карысная інфармацыя
有用信息
Useful information
Nützliche Information

Об установлении с 24 августа текущего года регулярного сообщения по маршруту ст.м. «Уручье»  - парк «Великий камень» (маршрутка № 2357ТК)

Аб усталяванні з 24 жніўня бягучага года рэгулярных зносін па маршруце ст.м. «Уручча» - парк «Вялікі камень» (маршрутка № 2357ТК)

乌鲁奇叶地铁站-“巨石”园区定期交通(行驶于固定路线的2357ТК路线出租汽车)自今年8月24号开始行驶

On the the establishment of regular traffic on the route Uručča metro station - "Great Stone" Park (route taxi № 2357ТК) from August 24th this year

Über die Herstellung der regelmäßigen Verkehrskommunikation ab 24. August dieses Jahres: Uručča U-Bahn-Station - „Grosser Stein“ Park

Администрация парка информирует об установлении с 24 августа текущего года регулярного сообщения по маршруту ст.м. «Уручье»  - парк «Великий камень» (маршрутка № 2357ТК).

Время отправления со станции метро «Уручье» - 07.00, 08.20, 18.20.

Время отправления из «Великого камня» (остановка Административный центр) - 07.40, 17.40, 19.00.

Время в пути – 35 минут. В «Великом камне» маршрутка останавливается на остановках «Административный центр», «Минский проспект» и «улица Сапфировая».

Стоимость проезда 3р. Маршрутка отправляется с остановки напротив Приорбанка.

Перевозчик: ЧПТУП ДаМаксТрейд.

Директор: Свирский Александр Григорьевич (тел. +375296369151)

Водитель: Геннадий (тел. +375(29)176-94-73).

Предложения по совершенствованию данного маршрута и иные вопросы можно направлять в «Одну станцию» (тел. 8-017-517-28-82; +375-29-659-34-94).

Адміністрацыя парку інфармуе аб усталяванні з 24 жніўня бягучага года рэгулярных зносін па маршруце ст.м. «Уручча» - парк «Вялікі камень» (маршрутка № 2357ТК).

Час адпраўлення са станцыі метро «Уручча» - 07.00, 08.20, 18.20.
Час адпраўлення з «Вялікага каменя» (прыпынак Адміністрацыйны цэнтр) - 07.40, 17.40, 19.00.

Час у дарозе - 35 хвілін. У «Вялікім камені» маршрутка спыняецца на прыпынках «Адміністрацыйны цэнтр», «Мінскі праспект» і «Вуліца Сапфіравая».

Кошт праезду і кропка адпраўлення са станцыі метро Уручча ўдакладняецца, інфармацыя будзе размешчана дадаткова.

Перавозчык: ПВГУП ДаМаксТрейд.
Дырэктар: Свірскі Аляксандр Рыгоравіч (тэл. 375.296.369.151)
Кіроўца: Генадзь (тэл. +375 (29) 176-94-73).

Прапановы па ўдасканаленні дадзенага маршруту і іншыя пытанні можна накіроўваць у «Адну станцыю» (тэл. 8-017-517-28-82; + 375-29-659-34-94).

园区管委会通知乌鲁奇叶地铁站-“巨石”园区定期交通(行驶于固定路线的2357ТК路线出租汽车)自今年824号开始行驶

从乌鲁奇叶地铁站发车时间 - 07.00, 08.20, 18.20。

从“巨石”(行政中心站)发车时间 - 07.40, 17.40, 19.00。

行程时间为35分钟。在“巨石”园区出租汽车在行政中心站、明斯克大街站和蓝宝石街站站住。

路费和乌鲁奇叶地铁发车点还在查明,我们将补充通知该信息。

承运人: DaMaksTreyd私营生产贸易单一企业。

主任: 斯维尔斯基·亚历山大·格里戈里耶维奇(电话+375296369151)
司机:根纳季(电话+375(29)176-94-73)

改善该路线的建议可以向“一站式”中心发送(电话8-017-517-28-82; +375-29-659-34-94)。

Park Administration informs about the establishment of regular traffic on the route Uručča metro station - "Great Stone" Park (route taxi № 2357ТК) from August 24th this year.


Uručča metro station departure time - 07.00, 08.20, 18.20.
"Great Stone" Park ("Administrative Center" bus station) departure time - 07.40, 17.40, 19.00.

Travel time: 35 minutes. Route taxi stops at "Administracyjny centr", "Minski praśpiekt" and "Vulica Sapfiravaja" bus stations in "Great Stone" Park.

The fare and Uručča metro station departure point are being specified, and this information will be posted later.

Carrier services: ChPTUP DaMaksTreyd.
Director: Svirsky Alexander Grigorievich, tel. +375 (29) 636-91-51
Driver: Gennady, tel. +375 (29)176-94-73.

Suggestions for route improving and other questions can be sent to "One Station" 
(tel. 8 (017) 517-28-82; +375 (29) 659-34-94)

Park-Administration informiert über die Herstellung der regelmäßigen Verkehrskommunikation ab 24. August dieses Jahres: Uručča U-Bahn-Station - Grosser Stein Park (Sammeltaxi Nr. 2357TK).

Abfahrtszeit von der Uručča U-Bahn-Station - 07.00, 08.20, 18.20.

Abfahrtszeit vom „Großen Stein“ (Haltestelle „Administrativnyj centr“) - 07.40, 17.40, 19.00.

Die Fahrzeit beträgt 35 Minuten. Im Großen Stein hält das Sammeltaxi an den Haltestellen „Administrativnyj centr“, „Minski praśpiekt“ und „Vulica Sapfiravaja“.

Fahrpreis: 3 BYN. Sammeltaxi fährt von der Haltestelle direkt vor Priorbank ab.

Beförderungsunternehmen: ChPTUP DaMaksTreyd.

Leiter: Aleksandr Svirskij (Tel. +375 (29) 636-91-51)

Fahrer: Gennadij (Tel. +375 (29) 176-94-73).

Vorschläge zur Verbesserung dieser Strecke und andere Fragen können an „Eine Station“ gesendet werden (Tel. 8 (017) 517-28-82; +375 (29) 659-34-94).