Полезная информация
Карысная інфармацыя
有用信息
Useful information
Nützliche Information

Об изменении графика присутствия госорганов в центре комплесного обслуживания

Аб змяненні графіка прысутнасці дзяржорганаў у цэнтры комплесного абслугоўвання

关于在“一站式”综合行政服务中心国家机构工作时间表自2020年4月13日起发生的变化

Information about a change in the schedule of presence and working hours of the public authorities and other entities representatives in “One station”

Администрация индустриального парка «Великий камень» информирует, что с 13 апреля:

  • нотариус Минского областного нотариального округа Лобач Анастасия Юрьевна будет работать в «одной станции» по пятницам с 09:00 до 13:00 по предварительной записи.

Записаться на приём и получить консультацию можно по телефону (+37529) 572 30 01 либо по email: st29.park@list.ru;

  • осуществлять приём заявок только через электронный ресурс «одной станции» - onestation.by либо по телефону будут:

управление по гражданству и миграции управления внутренних дел Миноблисполкома.  Контактное лицо: Радоман Марина Николаевна,
тел. +375 17 229 05 03;

унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП». Контактное лицо: Новикова Наталья Николаевна, тел. +37517 350 04 61, e-mail: urist@tppm.by.

Смолевичское бюро РУП “Минское областное агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру”. Контактное лицо: Разумкова Дарья Сергеевна, тел. +375 29 841 24 32, e-mail: d614@nca.by;

Смолевичский районный исполнительный комитет. Контактное лицо: Рыжковец Екатерина Геннадьевна, тел. +37576 55 2 38; +37533 902 71 16.

Просим учитывать данную информацию.

Информация о работе «одной станции» размещена на сайтах: onestation.by, industrialpark.by, info.onestation.by.

Адміністрацыя індустрыяльнага парку «Вялікі камень» інфармуе, што з 13 красавіка 2020 года:

натарыус Мінскага абласнога натарыяльнага акругі Лобач Анастасія Юр'еўна будзе працаваць у «адной станцыі» па пятніцах з 09:00 да 13:00 па папярэднім запісе.
Запісацца на прыём і атрымаць кансультацыю можна па тэлефоне (+37529) 572 30 01 альбо па email: st29.park@list.ru;

ажыццяўляць прыём заявак толькі праз электронны рэсурс «адной станцыі» - onestation.by альбо па тэлефоне будуць:

ўпраўленне па грамадзянстве і міграцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінаблвыканкама. Кантактная асоба: Радаман Марына Мікалаеўна,
тэл. +375 17 229 05 03;

ўнітарнае прадпрыемства «Мінскае аддзяленне БелГПП». Кантактная асоба: Новікава Наталля Мікалаеўна, тэл. +37517 350 04 61, e-mail: urist@tppm.by.

Смалявіцкае бюро рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Мінскае абласное агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры” жыццяўляе прыём заявак толькі праз электронны рэсурс «адной станцыі» - onestation.by альбо па тэлефоне +375 29 841 24 32, e-mail: d614@nca.by.

Смалявіцкі раённы выканаўчы камітэт жыццяўляе прыём заявак толькі праз электронны рэсурс «адной станцыі» - onestation.by альбо па тэлефонах +37576 55 2 38; +37533 902 71 16. Кантактная асоба: Рыжковец Кацярына Генадзьеўна.

Просім ўлічваць гэтую інфармацыю.

Інфармацыя аб працы «адной станцыі" размешчана на сайтах: onestation.by, industrialpark.by, info.onestation.by.

“巨石”中白工业园管委会通知关于在“一站式”综合行政服务中心国家机构工作时间表自2020年4月13日起发生了变化:

“巨石”中白工业园管委会通知关于在“一站式”综合行政服务中心国家机构工作时间表2020413日起发生的变化:

  • 明斯克州公证区的公证员洛巴奇·阿娜斯塔西娅·尤里耶夫娜将每个星期五从上午9点至下午13点根据预约在一个站点工作。您可以通过电话(+37529)572 30 01或通过电子邮件st29.park@list.ru进行预约并获得咨询。
  • 下列的国家机构将只通过一站式电子系统(onestation.by)或者通过电话接受申请

明斯克州执委会内务管理局户籍和移民局。联系人:拉多曼·玛丽娜·尼科拉耶夫娜,电话+375 17 229 05 03;

单一制企业白俄罗斯工商会明斯克分会。联系人:诺维科瓦·娜塔莉娅·尼科拉耶夫娜,电话. +37517 350 04 61, 电子邮件地址: urist@tppm.by;

国有单一制企业明斯克州国家登记与地籍代理处斯莫列维奇局。联系人:拉祖姆科瓦·达丽娅·谢尔盖耶夫娜, 电话:+375 29 841 24 32, 电子邮件地址:d614@nca.by;

斯莫列维奇区执行委员会。联系人:雷日科韦茨·叶卡捷琳娜·根纳季耶夫娜, 电话:+375 29 841 24 32; +37533 902 71 16。

请考虑此信息。

你们可以在下列的网站上获得关于“一站式”中心工作的信息:onestation.by, industrialpark.by, info.onestation.by。

 

Administration of the China-Belarus industrial park "Great Stone" informs that from April 13, 2020:

  • the notary of the Minsk Oblast Notary District Anastasia Yuryevna Lobach will work in the “One station” by appointment on Fridays from 9 a.m. to 13 p.m.

You can make an appointment and get a consultation by phone (+37529) 572 30 01 or by email: st29.park@list.ru.

  • The following state bodies will accept applications only through the One station electronic system - onestation.by or by phone:

Department of Citizenship and Migration of the Department of Internal Affairs of Minsk Oblast Executive Committee. Contacts: Radoman Marina Nikolaevna, tel. +375 17 229 05 03;

Minsk Branch of the Unitary Enterprise «Belarusian Chamber of Commerce and Industry».  Contacts: Novikova Natalya Nikolaevna, tel. +37517 350 04 61, e-mail: urist@tppm.by.

Smolevichi district Bureau of the Minsk region agency for state registration and land cadaster. Contacts: Razumkova Daria Sergeevna, tel. +375 17 765 54 19, e-mail: d614@nca.by;

Smolevichi district executive committee. Contacts: Ryzhkovets Ekaterina Gennadevna, tel. +37576 55 2 38; +37533 902 71 16.

Please consider this information.

Information about the work of One station is available on the following websites: onestation.by, industrialpark.by, info.onestation.by.

Die Verwaltung des Industrieparks "Großer Stein" informiert über Änderungen im Zeitplan der Anwesenheit von staatlichen Behörden in der "Einheitsstation"

  • Notarin des Minsker Notariatskreises Lobach Anastasia Yuryevna wird Freitags von 09:00 bis 13:00 Uhr nach vorheriger Vereinbarung in der "Einheitsstation" arbeiten.

Sie können einen Termin vereinbaren und sich telefonisch (+37529) 572 30 01 oder per E-Mail beraten lassen: st29.park@list.ru;

  • die Annahme der Anträge nur durch die elektronische Ressource «Einheitsstation» - onestation.by oder per Telefon werden bewerkstelligen:

Amt für Staatsbürgerschaft und Migration der Abteilung für innere Angelegenheiten des Minsk Gebietsexekutivkomitee. Ansprechperson: Marina Nikolaevna Radoman, tel. +375 17 229 05 03;

Einheitsunternehmen „BelIHK Minsk Abteilung“. Ansprechperson: Novikova Natalya Nikolaevna, tel. +37517 350 04 61,  e-mail: urist@tppm.by.

Bitte beachten Sie diese Informationen.

Informationen über die Arbeit von «Einheitsstation» finden Sie auf den Websites: onestation.by, industrialpark.by, info.onestation.by.