График присутствия госорганов
Графік прысутнасці дзяржорганаў
国家机构的时间表
Schedule of government agencies
Anwesenheitsplan von staatlichen Behörden

График присутствия госорганов в "одной станции"

Графік прысутнасці дзяржорганаў у "адной станцыі"

在“一站式”综合行政服务中心国家机构及其他机构代表的工作时间

Schedule of presence and working hours of the public authorities and other entities representatives in “One station”

Anwesenheitsplan von staatlichen Behörden in "Einer Station"

 • Управление по гражданству и миграции управления внутренних дел Миноблисполкома (кабина №1)
  понедельник - 9:00-13:00
  приём осуществляет 
  главный специалист 
  Радоман Марина Николаевна
  тел. +375 17 229 05 03

  Управление по гражданству и миграции управления внутренних дел Миноблисполкома осуществляет приём заявок только через электронный ресурс «одной станции» - onestation.by либо по телефону +375 17 229 05 03.

 • Смолевичское бюро республиканского унитарного предприятия “Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру” (кабина №4)
  вторник - 9:00-13:00
  приём осуществляют
  регистраторы недвижимости 
  Зубра Виктория Александровна, Разумкова Дарья Сергеевна
  тел. +375 17 765 54 19

 • Унитарное предприятие по оказанию услуг «Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» (кабина №3) 
  первая и третья среда месяца - 9:00-13:00 

 • Отделение по гражданству и миграции Смолевичского районного отделения внутренних дел Минской области (кабина №1) 
  пятница - 9:00-13:00
  приём осуществляет 
  Мазуркевич Татьяна Вячеславовна
  тел. +375 29 618 75 07
  раб. тел. +375 17 762 93 58

 • Смолевичский районный исполнительный комитет (кабина №2)
  пятница - 9:00-13:00
  приём осуществляет
  главный специалист
  Ятченя Екатерина Викторовна
  тел. +375 1776 55138
  +375 33 902 71 16

 • Нотариус Минского областного нотариального округа (кабина №4)
  пятница - 9:00-13:00 по предварительной записи 
  Записаться на приём и получить консультацию можно по телефону (+37529) 572 30 01 либо по email: st29.park@list.ru.
  приём осуществляет
  Лобач Анастасия Юрьевна
  тел. +375 29 572 30 01
 • Упраўленне па грамадзянстве і міграцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінаблвыканкама (кабіна №1)
  панядзелак - 9:00-13:00
  прыём ажыццяўляе
  галоўны спецыяліст
  Радаман Марына Мікалаеўна
  тэл. +375 17 229 05 03

  Упраўленне па грамадзянстве і міграцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінаблвыканкама ажыццяўляе прыём заявак толькі праз электронны рэсурс «адной станцыі» - onestation.by альбо па тэлефоне +375 17 229 05 03.

 • Смалявіцкае бюро рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Мінскае абласное агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры” (кабіна №4)
  аўторак - 9:00-13:00
  прыём ажыццяўляюць
  рэгістратары нерухомасці
  Зубра Вікторыя Аляксандраўна, Разумкова Дар’я Сяргееўна
  тэл. +375 17 765 54 19

 • Унітарнае прадпрыемства па аказанні паслуг «Мінскае аддзяленне Беларускай гандлёва-прамысловай палаты» (кабіна №3)
  першая і трэцяя серада месяца - 9:00-13:00 


 • Аддзяленне па грамадзянстве і міграцыі Смалявіцкага раённага аддзялення ўнутраных спраў Мінскай вобласці (кабіна №1)
  пятніца - 9:00-13:00
  прыём ажыццяўляе

  Мазуркевіч Таццяна Вячаславаўна
  тэл. +375 29 618 75 07
  раб. тэл. +375 17 762 93 58

 • Смалявіцкі раённы выканаўчы камітэт (кабіна №2)
  пятніца - 9:00-13:00
  прыём ажыццяўляе
  галоўны спецыяліст
  Ятчэня Кацярына Віктараўна
  тэл. +375 1776 55138
  +375 33 902 71 16

 • Натарыус Мінскай абласной натарыяльнай акругі (кабіна №4)
  пятніца - 9:00-13:00 па папярэднім запісе
  Запісацца на прыём і атрымаць кансультацыю можна па тэлефоне (+37529) 572 30 01 альбо па email: st29.park@list.ru.
  прыём ажыццяўляе
  Лобач Анастасія Юр'еўна
  тэл. +375 29 572 30 01|


 • 明斯克州执委会内务管理局户籍和移民局(小室1号)
  星期一从上午9点至下午13点
  资深专家
  拉多曼·玛丽娜 
  进行接待
  电话:+375 17 229 05 03

  明斯克州执委会内务管理局户籍和移民局只通过一站式电子系统(onestation.by)或者通过电话+375 17 229 05 03接受申请。

 • 国有单一制企业明斯克州国家登记与地籍代理处斯莫列维奇局(小室4号
  星期二从上午9点至下午13点
  房地产登记员
  祖布拉·维多利亚
  拉祖姆科瓦·达丽娅
  进行接待
  电话:+375 17 765 54 19

 • 单一制企业白俄罗斯工商会明斯克分会(小室3号)
  每月第一个和第三个星期三从上午9点至下午13点

 • 明斯克州斯莫列维奇区内务局户籍和移民局 (小室1号)
  星期五从上午9点至下午13
  马祖尔克维奇·塔季娅娜 
  进行接待
  电话:+375 29 618 75 07
  办公室电话:+375 17 762 93 58

 • 斯莫列维奇区执行委员会(小室2号)
  星期五从上午9点至下午13
  资深专家
  娅切妮亚·叶卡捷琳娜
  进行接待
  电话:+375 1776 55138
  +375 33 902 71 16

 • 明斯克州公证区的公证员(小室4号
  星期从上午9点至下午13点根据预约
  您可以通过电话+37529 572 30 01或通过电子邮件st29.park@list.ru进行预约并获得咨询。
  洛巴奇·阿娜斯塔西娅
  进行接待
  电话:+375 29 572 30 01


 • Department of Citizenship and Migration of the Department of Internal Affairs of Minsk Oblast Executive Committee (cabin no.1)
  Monday 9 a.m. to 13 p.m.
  Reception is carried out by
  Chief specialist
  Radoman Marina 
  tel. +375 17 229 05 03

  Department of Citizenship and Migration of the Department of Internal Affairs of Minsk Oblast Executive Committee will accept applications only through the One station electronic system - onestation.by or by phone +375 17 229 05 03.

 • Smolevichi district Bureau of the Minsk region agency for state registration and land cadaster (cabin no.4)
  Tuesday 9 a.m. to 13 p.m.
  Reception is carried out by
  Registrars of real estate
  Zubra Victoria 
  Razumkova Daria
  tel.  +375 17 765 54 19

 • Minsk Branch of the Unitary Enterprise «Belarusian Chamber of Commerce and Industry» (cabin no.3)
  The first and the third Wednesday of the month 9 a.m. to 13 p.m.

 • Citizenship and Migration Board of the Minsk Region Smolevichi District Department of Internal Affairs (cabin no.1)
  Friday 9 a.m. to 13 p. m.
  Reception is carried out by
  Mazurkevich Tatyana 
  tel. +375 29 618 75 07
  work phone +375 17 762 93 58

 • Smolevichi district executive committee (cabin no.2)
  Friday 9 a.m. to 13 p.m.
  Reception is carried out by
  Yatchenya Ekaterina
  tel. +375 1776 55138
  +375 33 902 71 16

 • Notary of the Minsk regional notarial district (cabin no.4)
  Friday 9 a.m. to 13 p.m. by appointment
  You can make an appointment and get a consultation by phone (+37529) 572 30 01 or by email: st29.park@list.ru.
  Reception is carried out by
  Lobach Anastasia 
  tel. +375 29 572 30 01


 • Amt für Staatsbürgerschaft und Migration der Abteilung für innere Angelegenheiten des Minsk Gebiets-Exekutivausschuss (Empfangskabine №1)
  Montag - 9:00-13:00 Uhr
  Empfang erfolgt:
  Hauptspezialist
  Radoman Marina Nikolaevna
  Tel. +375 (17) 229-05-03

  Amt für Staatsbürgerschaft und Migration des Innenministeriums des Minsk Gebiets-Exekutivausschuss nimmt Anmeldungen nur durch die elektronische Ressource "Eine Station" - onestation.by oder telefonisch +375 (17) 229-05-03 an.

 • Smolewitschi Büro des republikanischen Einheitsunternehmens Minsk Gebietsagentur für staatliche Registrierung und Grundkataster (Empfangskabine №4)
  Dienstag - 9:00-13:00 Uhr
  Empfang erfolgen:
  Grundstück Registrierbeamten
  Zubra Victoria Aleksandrovna, Razumkova Daria Sergeevna
  Tel. +375 (17) 765-54-19

 • Einheitliches Dienstleistungsunternehmen Minsker Abteilung der Belarussischer Industrie- und Handelskammer (Empfangskabine №3)
  erster und dritter Mittwoch im Monat - 9: 00-13: 00 Uhr

 • Abteilung für Staatsbürgerschaft und Migration des Smolewitschi Bezirksabteilung des Innenministeriums der Minsk Gebiet (Empfangskabine №1) 
  Freitag - 9:00-13:00 Uhr
  Empfang erfolgt:
  Mazurkevich Tatyana Vyacheslavovna
  Tel. +375 (29) 618-75-07
  Büronummer: +375 (17) 762-93-58

 • Smolewitschi Bezirks-Exekutivausschuss (Empfangskabine №2)
  Freitag - 9:00-13:00 Uhr
  Empfang erfolgt:
  Hauptspezialist
  Schiglova Anastasia Yurievna
  Tel. +375 (17) 765-51-38

 • Notarin des Minsker Notariatskreises (Empfangskabine №4)
  Freitag - 9:00-13:00 Uhr nach vorheriger Vereinbarung
  Sie können einen Termin vereinbaren und sich telefonisch +375 (29) 572-30-01 oder per E-Mail st29.park@list.ru beraten lassen.
  Empfang erfolgt
  :
  Lobach Anastasia Yuryevna
  Tel. +375 (29) 572-30-01