График присутствия госорганов
Графік прысутнасці дзяржорганаў
国家机构的时间表
Schedule of government agencies
Anwesenheitsplan von staatlichen Behörden

График присутствия госорганов в "одной станции"

Графік прысутнасці дзяржорганаў у "адной станцыі"

在“一站式”综合行政服务中心国家机构及其他机构代表的工作时间

Schedule of presence and working hours of the public authorities and other entities representatives in “One station”

Anwesenheitsplan von staatlichen Behörden in "Einer Station"

 • Управление по гражданству и миграции управления внутренних дел Миноблисполкома (кабина №1)
  главный специалист 
  Кузнецова Ирина Николаевна, Карпович Вероника Николаевна
  тел. +375172290503
  Управление по гражданству и миграции управления внутренних дел Миноблисполкома осуществляет приём заявок только через электронный ресурс «одной станции» - onestation.by либо по телефону +375 17 229 05 03.

 • Группа по гражданству и миграции отделения милиции по обслуживанию Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Смолевичского РОВД (кабина №1)
  Вторник, четверг, пятница 9.00 – 16.30 

 • Смолевичское бюро республиканского унитарного предприятия “Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру” (кабина №3)
  вторник - 9:00-13:00
  приём осуществляют
  регистраторы недвижимости 
  Зубра Виктория Александровна
  тел. +375 17 765 65 78 

 • Унитарное предприятие по оказанию услуг «Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» (кабина №3) 
  вторая и четвертая среда месяца - 9.00-13.00
  тел. +375 29 690 16 01

 • Нотариус Минского областного нотариального округа (кабина №3)
  по предварительной записи 
  Записаться на приём и получить консультацию можно по телефону (+375 29) 572 30 01 либо по email: st29.park@list.ru.
  приём осуществляет
  Лобач Анастасия Юрьевна
  тел. +375 29 572 30 01

 • Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены
  и эпидемиологии» (кабина №2)
  первая и третья среда месяца - 10:00-14:00
  приём осуществляют
  врач-гигиенист (заведующий отделом гигиены) 
  Сосновская Татьяна Александровна
  тел. +375 29 356 03 09, 8 (017) 765 34 05

 • Представительство Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по Смолевичскому району (кабина №2)
  четверг - 9:00-13:00
  приём осуществляет
  начальник сектора страхования и урегулирования убытков
  Костко Анна Михайловна
  тел. +375 44 798 01 99
  Заместитель директора Сурага Ольга Петровна 
  тел. 8 017 762 94 90, 8 025 725 75 83

Уточнить информацию о работе представителей госорганов в "Одной станции" можно по телефону +375 17 517 28 82.

 • Упраўленне па грамадзянстве і міграцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінаблвыканкама (кабіна №1)
  галоўны спецыяліст
  Кузняцова Ірына Мікалаеўна, Карповіч Вераніка Мікалаеўна
  тэл. +375172290503

  Упраўленне па грамадзянстве і міграцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінаблвыканкама ажыццяўляе прыём заявак толькі праз электронны рэсурс «адной станцыі» - onestation.by альбо па тэлефоне +375 17 229 05 03.

 • Група па грамадзянстве і міграцыі аддзялення міліцыі па абслугоўванні Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка "Вялікі камень" Смалявіцкага РАУС (кабіна №1)
  Аўторак, чацвер, пятніца 9.00 - 16.30

 • Смалявіцкае бюро рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Мінскае абласное агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры” (кабіна №3)
  аўторак - 9:00-13:00
  прыём ажыццяўляюць
  рэгістратары нерухомасці
  Зубра Вікторыя Аляксандраўна, Разумкова Дар’я Сяргееўна
  тэл. +375 17 765 65 78

 • Унітарнае прадпрыемства па аказанні паслуг «Мінскае аддзяленне Беларускай гандлёва-прамысловай палаты» (кабіна №3)
  першая і трэцяя серада месяца - 9:00-13:00
  тэл. +375 29 690 16 01
   
 • Натарыус Мінскай абласной натарыяльнай акругі (кабіна №3)
  па папярэднім запісе
  Запісацца на прыём і атрымаць кансультацыю можна па тэлефоне (+37529) 572 30 01 альбо па email: st29.park@list.ru.
  прыём ажыццяўляе
  Лобач Анастасія Юр'еўна
  тэл. +375 29 572 30 01

 • Дзяржаўная ўстанова «Смалявіцкі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі» (кабіна №2)
  першая і трэцяя серада месяца - 10:00-14:00
  прыём ажыццяўляюць
  урач-гігеніст (загадчык аддзела гігены)
  Сасноўская Таццяна Аляксандраўна
  тэл. +375 29 356 03 09, 8 (01776) 53 405

 • Прадстаўніцтва Беларускага рэспубліканскага унітарнага страхавога прадпрыемства «Белдзяржстрах» па Смалявіцкім раёне (кабіна №2)
  чацвер - 9:00-13:00
  прыём ажыццяўляе
  начальнік сектара страхавання і ўрэгулявання страт
  Костка Ганна Міхайлаўна
  тэл. +375 44 798 01 99
  Намеснік дырэктара Сурага Вольга Пятроўна
  тэл. 80177629490, 80257257583

  Удакладніць інфармацыю аб рабоце прадстаўнікоў дзяржорганаў у "Адной станцыі" можна па тэлефоне +375 17 517 28 82.

 • 明斯克州执委会内务管理局户籍和移民局(小室1号)
  星期一从上午9点至下午13点
  资深专家
  库兹涅措娃·伊丽娜、卡尔波维奇·韦罗妮卡
  进行接待
  电话:+375172290503

  明斯克州执委会内务管理局户籍和移民局只通过一站式电子系统(onestation.by)或者通过电话+375 17 229 05 03接受申请。

 • 斯莫列维奇区内务局“巨石”中白工业园民警分局的户籍和移民小组(小室1号)
  星期二、星期四、星期五- 9:00 - 13:00, 13:30 - 16:30

 • 国有单一制企业明斯克州国家登记与地籍代理处斯莫列维奇局(小室3号
  星期二从上午9点至下午13点
  房地产登记员
  祖布拉·维多利亚
  拉祖姆科瓦·达丽娅
  进行接待
  电话: +375 17 765 65 78

 • 单一制企业白俄罗斯工商会明斯克分会(小室3号)
  每月第一个和第三个星期三从上午9点至下午13点
  电话:+375 29 690 16 01

 • 明斯克州公证区的公证员(小室3号
  根据预约
  您可以通过电话+37529 572 30 01或通过电子邮件st29.park@list.ru进行预约并获得咨询。
  洛巴奇·阿娜斯塔西娅
  进行接待
  电话:+375 29 572 30 01

 • 国家机构“Smolevichi 地区卫生和流行病学中心”(2 号展台)
  每月第一个和第三个星期三 - 10:00-14:00
  接待进行
  卫生员(卫生部部长)
  索斯诺夫斯卡娅·塔季扬娜·亚历山德罗夫娜
  电话 +375 29 356 03 09, 8 (01776) 53 405

 • 白俄罗斯共和国统一保险公司“Belgosstrakh”在斯莫列维奇区的代表处(2 号展位)
  星期四 - 9:00-13:00
  保险和损失处理部的负责领导:
  安娜米哈伊洛夫娜科斯特科
  电话号码:+375 44 798 01 99
  副经理:苏拉加奥尔加彼得罗夫娜
  电话号码:80177629490, 80257257583

您可以打+375 17 517 28 82电话来获得有关在“一站式”中心工作的国家机构代表的更明确的消息。

 • Department of Citizenship and Migration of the Department of Internal Affairs of Minsk Oblast Executive Committee (cabin no.1)
  Chief specialist
  Kuznetsova Irina Nikolaevna, Karpovich Veronika Nikolaevna
  tel. +375172290503

  Department of Citizenship and Migration of the Department of Internal Affairs of Minsk Oblast Executive Committee will accept applications only through the One station electronic system - onestation.by or by phone +375 17 229 05 03.

 • Group for citizenship and migration of the police department of the Chinese-Belarusian industrial park "Great Stone" of the Smolevichi District Department of Internal Affairs (cabin no.1)
  Tuesday, Thursday, Friday - 9:00 - 13:00, 13:30 - 16:30;

 • Smolevichi district Bureau of the Minsk region agency for state registration and land cadaster (cabin no.3)
  Tuesday 9 a.m. to 13 p.m.
  Reception is carried out by
  Registrars of real estate
  Zubra Victoria 
  Razumkova Daria
  tel.  +375 17 765 65 78

 • Minsk Branch of the Unitary Enterprise «Belarusian Chamber of Commerce and Industry» (cabin no.3)
  The first and the third Wednesday of the month 9 a.m. to 13 p.m.
  tel. +375 29 690 16 01

 • Notary of the Minsk regional notarial district (cabin no.3)
  by appointment
  You can make an appointment and get a consultation by phone (+37529) 572 30 01 or by email: st29.park@list.ru.
  Reception is carried out by
  Lobach Anastasia 
  tel. +375 29 572 30 01

 • State Institution "Smolevichi Regional Center for Hygiene and Epidemiology" (cabin no.2)
  every first and third Wednesday of the month - 10 a.m. to 14 p.m.
  Reception is carried out by
  hygienist (head of the hygiene department) 
  Sosnovskaya Tatyana
  tel.  +375 29 356 03 09, 8 (01776) 53 405

 • Representative office of the Belarusian Republican Unitary Insurance Company "Belgosstrakh" in the Smolevichi region (cabin No. 2)
  Thursday - 9:00-13:00

  reception is carried out by
  head of the insurance and claims settlement sector
  Kostko Anna Mikhailovna
  tel. +375 44 798 01 99
  Deputy Director Suraga Olga Petrovna
  tel. 80177629490, 80257257583

  You can obtain more information about the work of representatives of government agencies in "One Station" by calling +375 17 517 28 82.
 • Amt für Staatsbürgerschaft und Migration der Abteilung für innere Angelegenheiten des Minsk Gebiets-Exekutivausschuss (Empfangskabine №1)
  Hauptspezialist
  Kusnetsova Irina Niolaevna, Karpovich Veronika Nikolaevna
  Tel. +375 (17) 229-05-03

  Die Abteilung für Staatsbürgerschaft und Migration der Abteilung für Innere Angelegenheiten des Exekutivkomitees des Gebiets Minsk nimmt Anträge nur über die elektronische Ressource „one station“ - onestation.by oder telefonisch unter +375 17 229 05 03 entgegen.

 • Gruppe für Staatsbürgerschaft und Migration der Polizeibehörde für die Wartung des chinesisch-belarussischen Industrieparks „Großer Stein“ der Abteilung für innere Angelegenheiten des Bezirks Smolewitschi (Empfangskabine №1).
  ​ Dienstag, Donnerstag, Freitag - 9:00 - 13:00, 13:30 - 16:30. 

 • Smolewitschi Büro des republikanischen Einheitsunternehmens Minsk Gebietsagentur für staatliche Registrierung und Grundkataster (Empfangskabine №3)
  Dienstag - 9:00-13:00 Uhr
  Empfang erfolgen:
  Grundstück Registrierbeamten
  Zubra Victoria Aleksandrovna
  Tel. +375 17 765 65 78

 • Einheitliches Dienstleistungsunternehmen «Minsker Abteilung der Belarussischer Industrie- und Handelskammer» (Empfangskabine №3)
  erster und dritter Mittwoch im Monat - 9: 00-13: 00 Uhr
  Tel. +375 29 690 16 01

 • Notarin des Minsker Notariatskreises (Empfangskabine №3)
  nach vorheriger Vereinbarung
  Sie können einen Termin vereinbaren und sich telefonisch +375 (29) 572-30-01 oder per E-Mail st29.park@list.ru beraten lassen.
  Empfang erfolgt
  :
  Lobach Anastasia Yuryevna
  Tel. +375 (29) 572-30-01

 • Staatliche Einrichtung «Smolevichi regionales Zentrum für Hygiene und Epidemiologie» (Empfangskabine №2)
  erster und dritter Mittwoch im Monat - 10:00-14:00 Uhr
  Empfang erfolgen:
  Hygieniker (Leiter der Hygieneabteilung)
  Sosnowskaja Tatjana Anatoljewna
  Tel. +375 (29) 356 03 09, 8 (01776) 53 405
 • Repräsentanz der belarussischen republikanischen einheitlichen Versicherungsgesellschaft "Belgosstrakh" in der Smolevichi Region (Empfangskabine Nr. 2)
  Donnerstag - 9:00-13:00

  Empfang erfolgt:
  Leiter des Bereichs Versicherungen und Schadenregulierung
  Kostko Anna Michailowna
  Tel. +375 44 798 01 99
  Stellvertretender Direktor Suraga Olga Petrowna
  Tel. 80177629490, 80257257583

 Die Information über die Arbeit der Vertreter der staatlichen Behörden in der "Eine Station" können Sie telefonisch +375 17 517 28 82 klären